KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE

MATEUSZ WISZNIEWSKI

KANCELARIA KOMORNICZA NR X W SZCZECINIE